Po raz drugi „Najlepszy Smak Lubelszczyzny” wybierzemy w tym roku na  początku września podczas wielkiego święta smaków,  jakim jest ”Europejski Festiwal Smaku” w Lublinie. To wspólny projekt festiwalu oraz Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. 

Najlepszy Smak Lubelszczyzny edycja 2016, w kapitule między innymi: prof. Pabio Parasecoli, Robert Makłowicz i prof. Jarosław Dumanowski

Lubelszczyzna w Unii Europejskiej to region bardzo piękny i egzotyczny, położony na wschodnich krańcach Polski, kraina od stuleci pozostająca na styku kultury Zachodu i Wschodu, łącząca tradycje katolickie, prawosławne, judaistyczne, ale także znacznie bardziej orientalne – greckie, ormiańskie, tatarskie. Stolica Lubelszczyzny – Lublin, to jedno z najważniejszych w Polsce miast o wspaniałej historii i kosmopolitycznym charakterze. Kultura całego regionu jest jego prawdziwym skarbem narodowym. Jest to niezwykle wielobarwna mozaika, która czerpie ze źródeł etnicznych Lubelszczyzny sprzed setek lat, z obyczajów przodków, którzy przybywali tu z różnych stron Europy oraz dawnej wielokulturowej i wielonarodowej Rzeczypospolitej. Konkurs „Najlepszy Smak Lubelszczyzny 2017” ma pomóc wyłonić te produkty, które powinny być szczególnie eksponowane na mapie regionu. Chcemy ich twórcom wynagrodzić ich cierpliwość, pracowitość, przywiązanie do regionu i tradycji oraz dbanie o zachowanie najwyższej jakości wytwarzanych produktów. Pragniemy, by przyznane tytuły „Najlepszy Smak Lubelszczyzny – 2017” były dla twórców produktów regionalnych powodem do dumy, a także przyczynkiem dla wzrostu sprzedaży tych produktów. Najważniejsze, żeby znalazły się w spiżarniach lubelskich restauracji, będąc podstawą lokalnej, sezonowej kuchni – tak cenionej przez turystów.Konkurs o tytuł: „Najlepszy Smak Lubelszczyzny - 2017” ma na celu przede wszystkim wyszukiwanie najlepszych produktów lokalnych i regionalnych  z regionu Lubelszczyzny, promowanie ich, oraz wspieranie ich producentów. Warto tu przypomnieć, czym jest produkt regionalny. Jest to (wg. oficjalnie przyjętej w Polsce definicji) „wyrób, który musi charakteryzować się tym, że wytwarzany jest w sposób indywidualny, nie na masową skalę, przy tym jest przyjazny dla środowiska, a także powstaje  z półproduktów, surowców lokalnie dostępnych. Produkt regionalny powinien przeobrażać się w wizytówkę regionu, gdyż jest wynikiem czerpania z jego niepowtarzalnego charakteru tego obszaru  i powstaje z zaangażowania lokalnej społeczności, co przyczynia się do jej rozwoju, a jednocześnie stanowi bodziec do rozkwitu lokalnej przedsiębiorczości”.

Od kilku lat zauważamy nieustającą modę na produkty regionalne. Wynika to z faktu, że masowa produkcja spowodowała, że różnorodność dostępnych produktów nie idzie zawsze w parze z ich jakością i smakiem.  Dlatego Polacy na nowo „odkryli” wyjątkowy smak produktów regionalnych, które dają swoistą gwarancję niezmiennie dobrego i charakterystycznego smaku.

 

W celu lepszej identyfikacji nagrodzonych produktów zostało zaprojektowane specjalne logo konkursu, które powinno stać się ważnym elementem promocji i budowania wizerunku producentów. Każdy producent nagrodzonego produktu będzie miał prawo używania tego specjalnego znaku!

Karta zgłoszeniowa

Regulamin 2017

Jan Babczyszyn

Partnerem  Konkursu jest: Polska Akademia Smaku. Koordynatorem konkursu jest: Jan Babczyszyn – Prezes Polskiej Akademii Smaku, 516 478 508, polskaakademiasmaku@gmail.com

Produkty zgłoszone i laureaci 2017

Protokół Produkty 2017